Citujeme ze článku:

Za poslední léta se marketing značně posunul. Společně s ním se samozřejmě posunuly i marketingové nástroje, které lze dnes rozdělit do dvou skupin, a sice online marketingové nástroje a off-line marketingové nástroje. Prozraďme si jak online, tak off-line marketingový nástroj, který se dnes hojně ve světě marketingu využívá.


Název a odkaz na článek, ze kterého citujeme:

Marketing a nástroje, které se v tomto světě využívají


Citovaný článek byl publikován na:

TechZin.cz