Výtah z obsahu článku:

Hobby včelař se zaregistruje do mobilní aplikace Med Hned a jejím prostřednictvím nabídne prodej medu, který vyrobil. Zájemci o koupi medu si v mobilní aplikaci Med Hned vyhledají nejbližšího včelaře, u kterého si mohou med zakoupit.

Název a odkaz na článek, který zmiňujeme:

Provozně ekonomická fakulta ČZU podporuje hobby včelaře mobilní aplikací

Zmiňovaný článek byl publikován na:

Agris.cz