Výtah z obsahu článku:

Mobilní aplikace dokáže rozpoznat, zda máme či nemáme onemocnění covid-19 podle našeho kašle. Zvuk, který náš kašel vydává, je analyzován softwarem, který se řadí mezi softwary umělé inteligence a tento software rozhodne, zda jsme či nejsme nemocní onemocněním covid-19.

 

Název a odkaz na článek, který zmiňujeme:

Chystaná mobilní aplikace dokáže rozpoznat covid-19 z kašle

 

Zmiňovaný článek byl publikován na:

LetemSvětemApplem.eu