Výtah z obsahu článku:

Mobilní aplikaci Charge.PRE vytvořila firma Pražská Energetika. Díky této mobilní aplikaci mohou lidé snadno nabíjet své mobilní telefony. V budoucnu bude aplikace pracovat i v zahraničí. Spolupráce se zahraničními partnery se připravuje.


Název a odkaz na článek, který zmiňujeme:

PRE spustí mobilní aplikaci a dá každému 2 měsíce nabíjení zdarma!


Zmiňovaný článek byl publikován na:

ElektrickéVozy.cz