Výtah z obsahu článku:

Výrobce osobních automobilů firma Škoda provozovala pro různé účely množství mobilních aplikací. Nyní se tyto aplikace sjednotily do jedné jediné zvané MyŠkoda. Pro přihlášení je potřeba ŠkodaID.

 


Název a odkaz na článek, který zmiňujeme:

Škoda slučuje své mobilní aplikace do jedné


Zmiňovaný článek byl publikován na:

Novinky.cz