Výtah z obsahu článku:

Mobilní aplikace Zdarma TV vznikla za podpory Číčo TV. Marketing mobilní aplikace Zdarma TV uvádí, že jsou k dispozici všechny stanice. Není to platné tvrzení. Některé z hlavních TV stanic v nabídce mobilní aplikace Zdarma TV chybí.


Název a odkaz na článek, který zmiňujeme:

Nová aplikace Zdarma TV sice přehrává české stanice, ty hlavní ale chybí


Zmiňovaný článek byl publikován na:

Lupa.cz