Výtah z obsahu článku:

Mobilní aplikace Praha svítí umožňuje obyvatelům i návštěvníkům hlavního města Prahy upozornit na poruchu veřejného osvětelení nebo jinou závadu na veřejném prostranství. Mobilní aplikaci Praha svítí provozuje firma Technologie hlavního města Prahy (THMP).


Název a odkaz na článek, který zmiňujeme:

Dispečeři v Praze loni zpracovali 22 500 hlášení, využívaná je i mobilní aplikace Praha svítí


Zmiňovaný článek byl publikován na:

Kurzy.cz