Výtah z obsahu článku:

Mobilní aplikace C-Roads, kterou provozuje O2, je určena pro řidiče automobilů. Tato mobilní aplikace řidiče upozorní na náhlou potřebu intenzivního brždění. Rovněž upozorní, když se přibližuje vozidlo Integrovaného záchranného systému.


Název a odkaz na článek, který zmiňujeme:

O2 pokračuje s projektem C-Roads, má novou mobilní aplikaci


Zmiňovaný článek byl publikován na:

Hybrid.cz