Výtah z obsahu článku:


V Istanbulu se rozhodli bojovat s nebezpečnými infekcemi přenášenými komáry pomocí chytré aplikace, která monitoruje jejich výskyt po městě.


Název a odkaz na článek, který zmiňujeme:

Istanbul bojuje s infekcemi přenášenými komáry pomocí mobilní aplikace

Zmiňovaný článek byl publikován na:

CZECHSIGHT