Výtah z obsahu článku:

Některé mobilní aplikace náš výkon v nějaké činnosti měří, srovnávají a kontrolují. Pro takové mobilní aplikace platí rčení: "dobrý sluha, zlý pán". Psychologové varují, že mnoho uživatelů takovýchto mobilních aplikací si postupně vybuduje ve své mysli nutkání (obsesi) a tak jim naruší psychické zdraví, že musí navštěvovat psychoterapeuta, aby byli zase "normální".


Název a odkaz na článek, který zmiňujeme:

Jak šetřit peníze i čas. Nejužitečnější mobilní aplikace očima expertů


Zmiňovaný článek byl publikován na:

Finmag.Peníze.cz